• 106 CM Tháng 8, Cần Thơ
  • trungtamsangloc@gmail.com
  • +02923 760 706

Địa chỉ

106 Cách mạng tháng 8, Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

Số điện thoại

+84 2923 760 706

Email

trungtamsangloc@gmail.com