• Trang quản lý
  • Thành viên đăng nhập
    Ghi nhớ

Nguyên nhân gây bệnh thiếu men G6PD?
 

Đây là một bệnh di truyền do gen mã hóa cho men G6PD nằm trên NST giới tính X bị đột biến kiểu lặn gây ra (hình 2).

Ở người, người nam mang cặp NST giới tính XY còn người nữ mang cặp NST giới tính XX. Do chỉ có 1 NST giới tính X nên nếu là con trai, trẻ sẽ dễ mắc bệnh hơn do chỉ cần mang 1 gen đột biến trên NST X là đủ để mắc bệnh.

Nếu là con gái, do có tới 2 NST X, nên trẻ nữ chỉ mắc bệnh khi mang 2 gen đột biến được nhận một từ bố và một từ mẹ còn nếu trẻ nữ chỉ mang 1 gen đột biến lặn trên 1 NST X thì gen trội bình thường nằm trên NST X kia đủ để đảm bảo cho hoạt động của men G6PD diễn ra bình thường. Vì vậy con trai thường mắc bệnh này phổ biến hơn con gái.

-  Con trai mắc bệnh do nhận NST X mang gen bệnh (c) từ mẹ.

- Con gái mắc bệnh do nhận một NST X mang gen bệnh từ bố và một NST X mang gen bệnh từ mẹ.

©2013 - 2019 Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ
106 Cách mạng Tháng 8, Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ - ĐT: 02923 760 706 - Fax: 02923 760 706
Phát triển bởi NHBC