• Trang quản lý
  • Thành viên đăng nhập
    Ghi nhớ

Tại sao tôi không thể đăng nhập được?
 Có thể có một vài nguyên nhân dẫn đến việc này.
  • Trước tiên, hãy chắc chắn rằng tên đăng nhập và mật khẩu của quý vị đã nhập vào chính xác.
  • Kiểm tra xem có phải do phím CapsLock đang bật không.
  • Có phải do bộ gõ tiếng Việt đang bỏ dấu không.
  • Nếu có hãy tắt nó đi trước khi gõ mật khẩu.

Nếu quý vị đã nhập chính xác mà vẫn không thể đăng nhập được, hãy liên hệ với người quản trị để chắc chắn rằng tài khoản quý vị không bị cấm tham gia vì lí do vi phạm điều khoản sử dụng.

Cũng có thể,người quản lý website đã cấu hình sai hệ thống ở một chỗ nào đó và họ cần bạn thông báo để biết mà tiến hành khắc phục.

Nếu quý vị quên mật khẩu thì hãy khôi phục lại mật khẩu bằng cách hoàn thành các form ở đây.

Chúc quý vị thành công
©2013 - 2019 Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ
106 Cách mạng Tháng 8, Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ - ĐT: 02923 760 706 - Fax: 02923 760 706
Phát triển bởi NHBC