• Trang quản lý
  • Thành viên đăng nhập
    Ghi nhớ

Mã an toàn (Security code) là gì?
 Mã an toàn (Security code) là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên gồm 6 chữ số, hay còn gọi là Captcha - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (Phép thử Turing công cộng hoàn toàn tự động để phân biệt máy tính với người).

Website yêu cầu quý vị nhập vào dãy ký tự này trong một số trường hợp để hệ thống biết rằng đây là do chính quý vị nhập chứ không phải do các chương trình tự động hoặc virus máy tính. Nếu như không có mã an toàn thì một số hacker có thể đăng nhập liên tục bằng các mã độc sẽ làm cho server chúng tôi bị quá tải.

Trong một số trường hợp chúng tôi dùng session cookie để hạn chế số lần truy cập dữ liệu của quý vị, được áp dụng trong các trường hợp download tài liệu từ server chúng tôi.

Vì sự an toàn dữ liệu, chúng tôi buộc phải đưa ra các chính sách này.
 
Xin lỗi quý vị về sự bất tiện này.

©2013 - 2019 Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ
106 Cách mạng Tháng 8, Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ - ĐT: 02923 760 706 - Fax: 02923 760 706
Phát triển bởi NHBC