• Trang quản lý
  • Thành viên đăng nhập
    Ghi nhớ

Nguyên tắc sàng lọc sơ sinh và lấy máu gót chân
  • Loại file         ppt
  • Dung lượng 791.22 Kb
  • Lượt xem     1918
  • Lượt tải         1115


Danh mục tài liệu

Mở rộng | Thu gọn

©2013 - 2019 Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ
106 Cách mạng Tháng 8, Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ - ĐT: 02923 760 706 - Fax: 02923 760 706
Phát triển bởi NHBC