• Trang quản lý
  • Thành viên đăng nhập
    Ghi nhớ

Sàng lọc - chẩn đoán sơ sinh

Sàng lọc thiếu men G6PD và thiểu năng giáp bẩm sinh

Sàng lọc sơ sinh để phát hiện bệnh File: pdf (0.34 MB)
Giáo trình sàng lọc và chẩn đoán sơ sinh File: pdf (1.18 MB)
Tài liệu hướng dẫn sàng lọc sơ sinh File: pdf (0.67 MB)
Hướng dẫn thực hiện Sàng lọc sơ sinh File: pdf (0.15 MB)
Quy trình sàng lọc thiếu men G6PD File: pdf (0.18 MB)
Quy trình sàng lọc thiểu năng giáp bẩm sinh File: pdf (0.18 MB)
Hướng dẫn lấy máu gót chân bằng kim tự động File: pdf (0.5 MB)
Hướng dẫn điền phiếu máu khô SLSS File: pdf (1.29 MB)
Hướng dẫn lấy máu gót chân và gửi mẫu File: pdf (0.89 MB)


Sàng lọc khiếm thính

Tài liệu hướng dẫn sàng lọc khiếm thính File: pdf (7.63 MB)
Quy trình sàng lọc khiếm thính ở trẻ sơ sinh File: pdf (0.05 MB)


Sàng lọc khuyết tật tim bẩm sinh

Quy trình sàng lọc tim bẩm sinh File: pdf (0.05 MB)
Tài liệu hướng dẫn sàng lọc tim bẩm sinh File: pdf (2.01 MB)


Tờ rơi sàng lọc - chẩn đoán sơ sinh

Hiểu biết bệnh thiếu men G6PD File: pdf (0.13 MB)
Thiểu năng tuyến giáp bẩm sinh File: pdf (0.31 MB)
Lấy máu gót chân trẻ sơ sinh File: pdf (0.48 MB)
Hiểu biết về tim bẩm sinh File: pdf (0.41 MB)
Sàng lọc khiếm thính File: pdf (0.26 MB)
Sàng lọc tim bẩm sinh File: pdf (0.38 MB)[ Quay lại]

Danh mục tài liệu

Mở rộng | Thu gọn

©2013 - 2019 Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ
106 Cách mạng Tháng 8, Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ - ĐT: 02923 760 706 - Fax: 02923 760 706
Phát triển bởi NHBC