• 106 Cách Mạng Tháng 8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • +02923 760 706

Địa chỉ

106 Cách Mạng Tháng 8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại

+02923 760 706

Email

trungtamsangloc@gmail.com