• Trang quản lý
  • Thành viên đăng nhập
    Ghi nhớ

Đo độ mờ da gáy ở trường hợp NST bình thường
  • Loại file         ppt
  • Dung lượng 1.05 Mb
  • Lượt xem     1554
  • Lượt tải         1308


Danh mục tài liệu

Mở rộng | Thu gọn

©2013 - 2019 Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ
106 Cách mạng Tháng 8, Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ - ĐT: 02923 760 706 - Fax: 02923 760 706
Phát triển bởi NHBC